Rzecznik praw ucznia

W roku szkolnym 2018/2019 funkcja Rzecznika Praw Ucznia została powierzona Pani Romie Jaruszewskiej.