Rzecznik praw ucznia

W roku szkolnym 2017/2018 funkcja Rzecznika Praw Ucznia została powierzona Pani Romie Jaruszewskiej.