Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego na rok 2018/2019

 

Przewodnicząca samorządu: Marta Goryszewska ( kl.II)
Zastępca: Wiktoria Łopatto(kl.III)
Skarbnik:Adrianna Iwanowska (kl.I)

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: p. Anna Bazylczyk

Rzecznik praw dziecka: p.Roma Jaruszewska