Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego na rok 2018/2019

Przewodnicząca samorządu: Marta Goryszewska (kl. III)
Zastępca: Damian Krasowski (kl. II)
Skarbnik: Adrianna Iwanowska (kl. II)

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: p. Anna Bazylczyk