Projektowanie Graficzne

Pracownia Projektowania Graficznego obejmuje głównie zakres kształcenia w obrębie grafiki edytorskiej, poligrafii. Uczeń wykonuje zadania z zakresu liternictwa, ilustracji książkowej, projektowania plakatów, znaków firmowych i towarowych, wydawnictwa reklamowego. Projekty realizowane są za pomocą tradycyjnych technik jak i technik komputerowych.
Uczniowie uczą się analizy i syntezy w przedstawianiu komunikatów słownych i graficznych Celem nauki jest kształtowanie abstrakcyjnego myślenia, rozwijanie wyobraźni metaforycznej, świadomego posługiwania się znakiem, obrazem, literą.
Zajęcia prowadzone są w formie zadań praktycznych realizowanych pod stała korektą nauczyciela.

Roma Jaruszewska

prace

w pracowni