Rozbudowa

Rozbudowa budynku pracowni artystycznych Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym– etap II

wizualizacja obiektuW ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego, wniosek na rozbudowę pracowni artystycznych został zaakceptowany i tym samym zadanie otrzymało dofinasowanie w kwocie 820 tys. złotych.

Rozbudowa budynku pracowni stanowi kontynuację działań prowadzących do zapewniania odpowiednich warunków kształcenia artystycznego i wysokiej jakości nauczania wraz z działaniami na rzecz środowiska lokalnego w dziedzinie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego.

W ramach zadania nastąpi rozbudowa dotychczasowego budynku pracowni artystycznych o następujące parametry techniczno- użytkowe: zwiększenie powierzchni zabudowy o 469m2 powierzchni użytkowej o 789,8 m2

Na parterze powstanie wielofunkcyjna powierzchnia wystawienniczo – edukacyjna wraz z ciągiem komunikacyjnym i sanitariami, pomieszczenie dla pieca ceramicznego oraz pomieszczenia gospodarcze. Na piętrze: pracownia rysunku i malarstwa, historii sztuki, pracownia fotografii i multimediów, pokój nauczycielski oraz niezbędne pomieszczenia magazynowe i ciągi komunikacyjne w ramach której wyodrębniono strefę relaksacyjno – gastronomiczną. Nastąpi przyłączenie budynku do gminnej sieci kanalizacyjnej oraz odprowadzenie wód deszczowych.

Poprzez realizację zadania nastąpi znaczna poprawa warunków kształcenia artystycznego oraz możliwe będzie podejmowanie działań edukacyjnych i twórczych dotychczas niemożliwych lub w znacznym stopniu ograniczonych. Przemyślane, konsekwentne działania rozbudowy szkoły idą w parze z nabieraniem doświadczenia nauczycieli i posiadaniem coraz bogatszego warsztatu pracy umożliwiającym kompleksowy, intensywny rozwój młodzieży, ich talentów i pasji. Usprawnią działanie szkoły i umożliwią podejmowanie wielu cennych inicjatyw, które chcielibyśmy realizować z powodu braku pracowni i sal było niemożliwe.

Powstanie sali wystawienniczej z możliwością działań artystycznych i edukacyjnych będzie kolejnym krokiem milowym w rozwoju placówki. Wykorzystywana będzie do przeprowadzania egzaminu dyplomowego i ekspozycji prac, w tym prac dyplomowych, przeprowadzania uroczystości szkolnych, spotkań z artystami, wykładów i prezentacji, przeprowadzania ogólnopolskich konkursów plastycznych – których szkoła jest organizatorem, jak również działań o charakterze edukacyjnym i kulturalnym.

Stworzy również możliwości do działań z zakresu edukacji filmowej, w tym działań proponowanych np. przez Filmotekę Szkolną i Polski Instytut Sztuki Filmowej. Przestrzenie zapewnią również miejsce do działań performatywnych, tworzenia instalacji intermedialnych z wykorzystaniem mieszanych mediów czy zajęć teatralnych lub klubu dyskusyjnego oraz okolicznościowych eventów. Powstanie drugiej pracowni rysunku i malarstwa wpłynie znacząco na poprawę warunków pracy i korzystniejszy układ planu zajęć dla uczniów.

Na pierwszym piętrze zaplanowano powstanie pracowni do realizacji przedmiotów: podstawy fotografii i filmu oraz specjalizacji realizacje intermedialne. Bliskie położenie sali wystawienniczej i pracowni multimediów sprzyjać będzie realizacji wielu nowych zamierzeń znacząco wpływających na jakość kształcenia artystycznego oraz wachlarz technik i ćwiczeń.

Rozbudowa budynku zakłada również poprawę warunków socjalnych uczniów. W planowanej rozbudowie zaplanowano pomieszczenia uwzględniające strefy odpoczynku podczas przerw i spożywania posiłków. Ponadto, realizacja rozbudowy pracowni artystycznych pozwoli na uregulowanie gospodarki wodnej i ściekowej.

Realizacja zadania zaplanowana jest na dwa lata. Ogłoszono już przetarg celem wyłonienia wykonawcy. Termin składania ofert: 13 sierpnia 2018r. Rozbudowa obejmuje prace: architektoniczne i konstrukcyjne, instalacje wewnętrzne (eklektyczna, gazowa, wodna, kanalizacyjna) i zewnętrzne (elektryczne, wodne, kanalizacyjna, deszczowa).

mkidn„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącego z Funduszu Promocji Kultury”.

 

 

Postępy prac inwestycyjnychRozbudowa budynku pracowni artystycznych Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym– etap II

2019-01-16

Od początku września 2018r. trwa realizacja inwestycji pn.: Rozbudowa budynku pracowni artystycznych Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym – II etap, dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącego z Funduszu Promocji Kultury.

Wykonawcą inwestycji jest Zakład Ogólnobudowlany inż. Mirosław Markiewicz z Elbląga.

Zakończenie robót wg podpisanej umowy zaplanowane jest na 31 sierpnia 2019r. Tym samym uczniowie rozpoczną nowy rok szkolny w dogodnych i komfortowych warunkach.

Do końca roku 2018 wykonano 34 % prac, w tym prace budowlane stanu surowego 56%, roboty zewnętrzne branży sanitarnej 78% oraz branży elektrycznej 16%.

mkidn

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącego z Funduszu Promocji Kultury”.

 

 

W dniu 26 kwietnia z wizytą na budowie byli uczniowie klasy II Damian Krasowski i Paweł Friedrich. Po terenie budowy oprowadzał ich kierownik robót budowlanych p. Janusz Stryjewski.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z wizyty.

budowa 1 budowa 2 budowa 3

Dane ogólne: budynek realizowany w technologii tradycyjnej murowanej z bloczków wapienno – piaskowych. Wzmocniony żelbetowymi słupami, niepodpiwniczony o kondygnacjach z użytkową antresolą na III poziomie.

Dach stromy o konstrukcji drewnianej, nachylenie 30° kryty dachówką. Powierzchnia zabudowy w rzucie prostokąta 469m², powierzchnia użytkowa 789m², kubatura 4124m³. Stropy żelbetowe wylewane na mokro.

Wykonanie:

Bryła budynku w robotach murowo-żelbetowych w 100%. Wykonano wszystkie ściany konstrukcyjne oraz stropy żelbetowe wraz z wieńcami i podciągami, ocieplenie ściany szczytowej ogniowej wełną, podbudowy betonowe posadzek oraz schody wewnętrzne żelbetowe, więźbę dachową, wykonano w całości kominy murowane wraz z czapkami. W całości wykonano stolarkę okienną. Pozostała do wykonania szklano – aluminiowa witryna holu wraz z drzwiami wejściowymi. Trwają prace poszycia dachu deskami oraz roboty elewacyjne i ocieplanie styropianem. Do wykonania pozostały izolacje i warstwy ocieplenia a także nawierzchniowe.

W zakresie robót instalacyjnych wykonano przyłącze elektryczne i kanalizacyjne w tym wraz z wewnętrznymi instalacjami kanalizacyjnymi i wewnętrznymi instalacjami elektrycznymi podtynkowe podtynkowymi. Pozostały do wykonania prace przyłącza wodociągowego i gazowego. Rozpoczęto prace ukształtowania terenu.

Coraz bliżej do zakończenia inwestycji

Rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się za 3 tygodnie. W murach szkoły Liceum Sztuk Plastycznych powitamy młodzież dwóch klas pierwszych. Wszyscy uczniowie i nauczyciele niecierpliwie wyczekują zakończenia prac rozbudowy, albowiem zakończenie inwestycji bardzo poprawi warunki nauki i pracy w szkole.

Trwają prace wykończeniowe i zagospodarowania terenu inwestycji. Niebawem zostanie ukończone szklenie witryn na holach i ciągach komunikacyjnych, montaż ściany mobilnej dającej możliwość podziału sali wielofunkcyjnej na dwie mniejsze – w zależności od potrzeb. Postępują prace kładzenia glazury w sanitariatach i wykładzin posadzkowych w salach dydaktycznych. Dobiega końca montaż instalacji C.O. i C.W.U. oraz przepompowni ścieków i wyposażania studni wodomierzowej z osprzętem. Rozpoczęto już prace porządkowania terenu i wykańczania ciągów komunikacyjnych i dróg dojazdowych.

budowa 4
budowa 5
budowa 6
budowa 7
budowa 8
budowa 9
budowa 10
budowa 11
budowa 12
budowa 13
budowa 14
budowa 15

 

 

budowa 16
budowa 17
budowa 18
budowa 19

mkidn

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącego z Funduszu Promocji Kultury”.

 

 

Drzwi budynku pracowni artystycznych otwarte!

15 listopada w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym odbyło się uroczyste otwarcie kolejnego budynku pracowni artystycznych. Dzięki inwestycji Rozbudowa budynku pracowni artystycznych Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym – II etap, dofinansowanego ze środków Samorządu Powiatu Elbląskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącego z Funduszu Promocji Kultury, szkoła uzyskała nowe pomieszczenia.

Uroczystość zgromadziła znamienitych gości: starostę elbląskiego Macieja Romanowskiego, przewodniczącą Rady Powiatu Elbląskiego Genowefę Kwoczek, skarbnika powiatu elbląskiego Edwardę Mazurkiewicz, naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Wiolettę Janas,wicewojewodę warmińsko-mazurskiego Sławomira Sadowskiego, przewodniczącą Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego Grażynę Kluge, wicedyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie Włodzimierza Gorzelańczyka, dyrektor Kuratorium Oświaty w Olsztynie Delegatura w Elblągu Małgorzatę Adamowicz, przewodniczącego Rady Miasta Elbląga Antoniego Czyżyka, przewodniczącą Rady Gminy Elbląg Barbarę Bruzdewicz, przewodniczącego Rady Rodziców Pawła Goryszewskiego, proboszcza Parafii Rzymsko-Katolicka p.w. Błogosławionej Doroty z Mątów ks. Grzegorza Królikowskiego, dyrektorów i przedstawicieli instytucji kultury, dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół, przedstawicieli firm i przedsiębiorców wspierających szkołę oraz rodziców i uczniów.
Dyrektor szkoły Krystyna Brinkiewicz, starosta elbląski Maciej Romanowski, wicedyrektor Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie Włodzimierz Gorzelańczyk, wicewojewoda warmińsko-mazurski Sławomir Sadowski oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Natalia Cieślewicz dokonali – poprzez przecięcie biało-czerwonej wstęgi – oficjalnego otwarcia nowego skrzydła szkoły.

Uroczystość stała się okazją do przemówień, podziękowań i życzeń, kierowanych pod adresem pomysłodawców i wykonawców projektu oraz tych, którzy wsparli finansowo realizację edukacyjno–budowlanego zamierzenia. Starosta elbląski Maciej Romanowski wraz z przewodniczącą Rady Powiatu Elbląskiego Genowefą Kwoczek i naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Wiolettą Janas mówili o wielkości inwestycji i wskazywali na to, jak ważna jest ona dla rozwoju polskiej młodzieży. Wręczyli również drobne upominki tym, którzy przyczynili się do tego, by marzenia o rozbudowie szkoły przybrały realne rozmiary.
Całość uświetnił krótki program artystyczny w wykonaniu młodzieży szkolnej, która za pomocą pantomimy przedstawiła założenia fotografii, malarstwa i rzeźby. Gest dominował nad słowem, a uczniowie, wyrażając myśli wyłącznie ruchem ciała i mimiką, udowodnili, że ciało jest materiałem sztuki, źródłem wartości estetycznych i źródłem znaczeń, czyli tym, czego poszukują w swojej codziennej pracy twórczej. Poetycko przełożyli swoje zainteresowania i pasje za pomocą języka ciała.
Uroczystość była najlepszym momentem do zaprezentowania gościom pomieszczeń w nowym skrzydle placówki: wielofunkcyjnej sali wystawienniczo–edukacyjnej, pracowni fotografii artystycznej, malarstwa i rysunku, czy pomieszczeń socjalno–gospodarczych.
Zakończenie inwestycji było długo wyczekiwane, zarówno przez uczniów jak i grono pedagogiczne. Nowoczesne pracownie oznaczają dla młodzieży nowe twórcze możliwości i komfortowe warunki do pracy na miarę XXI wieku.
Szkoła marzeń stała się rzeczywistością. Jest ona dowodem na to, że wspólnymi siłami można osiągnąć sukces. Drzwi budynku zostały szeroko otwarte i pozostaną takimi dla wszelakich inicjatyw szkolnych i pozaszkolnych. Piękny budynek to tylko część szkoły. Zasadniczą wartość stanowią uczniowie, ponieważ to ich sukcesami wypełnią się mury tych nowych pracowni.

Koszt całkowity zadania: 4 466 927,44 zł, wkład własny Powiatu Elbląskiego: 3 646 927,44 zł, dofinansowanie MKiDN: 820 000,00 zł

otwarcie 1 otwarcie 2 otwarcie 3 otwarcie 4 otwarcie 5 otwarcie 6 otwarcie 7 otwarcie 8 otwarcie 9 otwarcie 10 otwarcie 11 otwarcie 12 otwarcie 13 otwarcie 14 otwarcie 15 otwarcie 16 otwarcie 17 otwarcie 18 otwarcie 19 otwarcie 20 otwarcie 21 otwarcie 22 otwarcie 23 otwarcie 24 otwarcie 25 otwarcie 26 otwarcie 27 otwarcie 28 otwarcie 29 otwarcie 30 otwarcie 31 otwarcie 32 otwarcie 33 otwarcie 34 otwarcie 35 otwarcie 36

otwarcie 37 otwarcie 38 otwarcie 39 otwarcie 40 otwarcie 41 otwarcie 42 otwarcie 43 otwarcie 44 otwarcie 45

mkidn

Zadanie: Rozbudowa budynku pracowni artystycznych Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym – II etapDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącego z Funduszu Promocji Kultury”