Rysunek i Malarstwo

Przedmiot rysunek i malarstwo prowadzony jest przez cztery lata edukacji w liceum plastycznym. Rysunek jest podstawą do wielu dziedzin artystycznych takich jak: rzeźba, fotografia, malarstwo, grafika warsztatowa, grafika komputerowa itp.

Różnicowane są techniki, narzędzia oraz stopień trudności stawianych problemów plastycznych. Uczeń zmaga się z ćwiczeniami studyjnymi, półstudyjnymi, z ćwiczeniami z obserwacji oraz z wyobraźni. Szczególny nacisk kładzie się na zadania z obserwacji. Jest to proces percepcyjny wyposażający uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z wyobraźnią.

Istotny jest samodzielny rozwój ucznia oraz nabywanie umiejętności interpretowania otaczającego nas świata. Bardzo duży nacisk kładziemy na indywidualne traktowanie każdego ucznia, rozwijanie różnych wrażliwości, skrajnych zainteresowań, tworzenie kultury oraz uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych regionu i nie tylko.

Pracownia rysunku i malarstwa to przestrzeń, w której każdy uczeń powinien czuć się swobodnie, otworzyć na zadanie i dialog.

Aleksandra Hońko

prace

w pracowni