Techniki Druku Artystycznego

Pracownia Technik Druku Artystycznego łączy w swoim programie zagadnienia z zakresu grafiki warsztatowej i projektowej. Tematy, ćwiczenia i zadania do realizacji stanowią swego rodzaju kompensację zagadnień z obu dziedzin, a ich celem jest wypracowanie w uczniach umiejętności i świadomości swobodnego poruszania w obu tych obszarach,  dla których wspólnym mianownikiem jest grafika i jej język.

Zaczynając od podstawowych zadań, poznania fundamentalnych kwestii z zakresu technologii graficznej, uczeń przechodzi do bardziej zaawansowanych tematów, stopniowo zachęcany do samodzielnego podejmowania decyzji w klasach wyższych, dochodzi do realizacji pracy dyplomowej, która jest jego samodzielną wypowiedzią artystyczną,  będącą podsumowaniem pracy i świadectwem umiejętności zarówno tych warsztatowych jak i koncepcyjnych.

Poznanie warsztatu poprzez ćwiczenia wykorzystujące techniki graficzne m.in.: linoryt, drzeworyt, serigrafia, sucha igła, szablon, a także zadania projektowe m.in.: plakat, okładka i ilustracja do książki, projektowanie nadruków na tkaninę, ma na celu nie tylko naukę zawodu w wybranej specjalizacji, ale głównie przygotowanie ucznia do samodzielnej pracy na polu grafiki (warsztatowej i projektowej), ale także do świadomego uczestniczenia w kreowaniu kultury jak i świadomego jej odbioru.

Janusz Kozak

prace

w pracowni