Wyzwania edukacji artystycznej – konferencja dla nauczycieli plastyki szkół podstawowych

W dniu 7 lutego 2019r. w siedzibie Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym odbyła się konferencja pn. „Wyzwania edukacji artystycznej” przeznaczona dla nauczycieli plastyki szkół podstawowych. Organizatorami byli Liceum Plastyczne oraz Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia  Nauczycieli w Elblągu.