Autor: Krystyna Brinkiewicz

Uwaga! Termin ogłoszenia listy kandydatów

 Szanowi Państwo,

wyniki egzaminu wstępnego oraz listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły podamy we wtorek, 14 czerwca 2022r. Infromacja zostanie podana na stronie internetowej szkoły. 

(§ 9.3. Rozp. MKIDN z dn 9 kwietnia 2019r. w  w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych)

Pomyślne wyniki IV edycji „Weny”!

Zakończyły się obrady Kapituły Konkursowej IV edycji ogólnopolskiego Konkursu Programu Grantowego ,,Wena” Fundacji Rodziny Staraków pt. „Sztuka naprawiania świata” dla plastycznych szkół artystycznych. Zadaniem konkursowym było przygotowanie oryginalnego, autorskiego projektu edukacyjno-artystycznego, przy pomocy szeroko rozumianych środków artystycznego wyrazu, oddającego temat Konkursu.

Read More

Egzaminy dyplomowe 2022

Za nami trzy dni bardzo ważnego wydarzenia w życiu szkoły – egzaminu dyplomowego. W tym roku uczniowie, już absolwenci, prezentowali swoje prace zrealiowane w specjanościach: techniki druku artystycznego, projektowanie graficzne i realizacje intermedialne. Pracom dyplomowym towarzyszyła także prezentacja prac aneksowych z wybranej dziedziny: rysunku lub malarstwa. Gratulujemy wszystkim zdjącym pomyślnych wyników! Już dziś zapraszamy na wernisaż wystawy DYPLOMY 2022!

Terminarz rekrutacji 2022

  1. 01 marca – 03 czerwca 2022 – składanie podań wraz z wymaganymi dokumentami https://liceumplastyczne.elblag.com.pl/new/terminarz/
  2. 07 czerwca 2022 – egzaminy wstępne ( szczegółowy harmonogram zostanie podany w terminie późniejszym)
  3. 10 czerwca 2022 – ogłoszenie listy kandydatów wstępnie zakwalifikowanych i
    niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły
  4. 27-30 czerwca 2022– kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny i zostali zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły składają potwierdzenie woli nauki (orygninał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej) 
  5. 4 lipca 2022 – lista kadnydatów przyjętych do szkoły 

Dlaczego warto kształcić się w szkole plastycznej?

S z a n o w n y  R o d z i c u

(…) w najbliższym czasie Ciebie i Twoją córkę lub syna czeka ważna decyzja dotycząca wyboru nowej szkoły. W gąszczu ofert różnych placówek edukacyjnych łatwo się zgubić i odnieść wrażenie, że są one do siebie bardzo podobne. Może więc warto poszukać szkoły innej niż wszystkie?…
Wychowanie przez sztukę jest jedyną możliwością pobudzenia twórczej aktywności, wyobraźni i rozumu. Daje możliwość komunikowania własnych uczuć, myśli, przeżyć i odbierania ich z zewnątrz.”

W. Goriszewski, P. Kowolik, Zagadnienia dydaktyki plastyki w szkole podstawowej, WSP, Kielce 1991r.

Read More