Rozwijanie sztuki i kompetencji poprzez projekty Erasmus+ w naszej szkole.

Program Erasmus+ jest symbolem międzynarodowej współpracy w dziedzinie edukacji. Korzyści płynące z udziału w projektach poprzez mobilności edukacyjne na szkolenia i warsztaty z dziedziny sztuki są dla naszej szkoły szczególne. Dają one uczniom i nauczycielom niepowtarzalną szansę na poszerzanie horyzontów artystycznych, zdobywanie doświadczeń międzykulturowych i tworzenie globalnych więzi w świecie sztuki, nabywania kompetencji kluczowych. Z tych właśnie powodów Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym od 2009 roku nieprzerwanie korzysta z tej możliwości  

Nie da się ukryć, że prowadzenie projektu to duże wyzwanie logistyczne, wymagające dużego nakładu pracy nauczycieli i uczniów. Jednak z powodzeniem udało nam się do tej pory zrealizować 8 takich projektów: European Energy Ambassadors (odznaczony wyróżnieniem Star Project), Art Connecting Us, Career in Art (wyróżniony pojawieniem się w Kompendium Erasmusa dla najlepszych projektów 2017 roku), Nauczyciel- Menadżer w Innowacyjnej Szkole, Promoting Art, Międzynarodowi Nauczyciele w Międzynarodowej Szkole,  Discovering New, oraz trwające obecnie projekty w ramach finansowania do 2027 roku – Akredytacja Erasmusa. 

Skąd w nas tyle motywacji i chęci do realizacji projektów? Znamy ich nieocenioną wartość!    

Dzięki nim rozpoczęliśmy współpracę z artystycznymi placówkami edukacyjnymi z różnych krajów europejskich. Obecnie jest ich 18! Ta międzykulturowa wymiana przyczyniła się do nadania naszej placówce „międzynarodowego wymiaru”, prowadzi do poznania różnorodności perspektyw i stylów artystycznych. Nasi uczniowie i nauczyciele mieli i mają okazję zanurzenia się w różnorodnych tradycjach kulturowych, pozwala na wymianę doświadczeń i technik, wzbogaca warsztat każdego uczestnika oraz oferuje unikalne możliwości rozwoju umiejętności. 

Uczestnicy mają szansę brać udział w warsztatach prowadzonych przez nauczycieli i artystów w różnych krajach. W Turcji uczyliśmy się Ebru- malowania na wodzie, w Rumunii poznaliśmy ludową ceramikę, w Bułgarii haftowaliśmy. Włochy i Francja dały nam wiedzę o klasycznej architekturze i najznakomitszych mistrzach. W Słowacji poznawaliśmy techniki suchej igły.  Podczas październikowego wyjazdu do Belgii w tym roku, doskonaliliśmy techniki ilustracyjne. To zaledwie ułamek wiedzy jaką Uczniowie projektów mogli zdobyć w czasie mobilności. Kontakt z żywą historią i kulturą, dziełami mistrzów, różnorodnymi środowiskami artystycznymi stymuluje kreatywność i zachęca do eksperymentowania z nowymi formami wyrazu. Współpraca z rówieśnikami z różnych krajów rozwija umiejętność współpracy i otwartość na nowe pomysły, doskonali kompetencje kluczowe w zakresie krytycznego myślenia, działania projektowego, interdyscyplinarnego, komunikacji, rozwiązywania problemów.  

Udział w projekcie Erasmus sprzyja rozwijaniu umiejętności językowych, egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym nie sprawia naszym uczniom trudności. Nie tylko uczniowie, ale także nauczyciele biorący udział w mobilności szkoleniowej mają okazję doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne w językach obcych. To ważne nie tylko z perspektywy artystycznej, ale również przydatne w kontekście późniejszej kariery zawodowej. 

Realizacja projektów Erasmus+ stała się stałym elementem pracy i nauki w Liceum Sztuk Plastycznych, prowadzi do rozwoju szkoły i jej uczestników. Edukacja artystyczna i nauka w naszej szkole staje się pełniejsza i bardziej inspirująca. 

 Zapraszamy do naszej szkoły uczniów zainteresowanych kulturą, sztuką i edukacją artystyczną w wymiarze europejskim.