NASZA UCZENNICA STYPENDYSTKĄ PREZESA RADY MINISTRÓW

W dniu 29 listopada 2023 r., w Kuratorium Oświaty w Elblągu, uczennica naszej szkoły Maria Rutkowska, otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów z rąk wicekuratora oświaty, pana Wojciecha Cybulskiego.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymuje uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy-wyniki co najmniej dobre. Takie stypendium przyznaje Prezes Rady Ministrów na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. W roku szkolnym 2023/24, w województwie warmińsko-mazurskim, stypendystami zostało 153 uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w szkołach, do których uczęszczali.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.