Autor: Cezary Mazurek Mazurek

Koncert Świąteczny w teatrze im. Aleksandra Seweruka w Elblągu

W poniedziałek, uczniowie klasy III LSP, wzięli udział w niesamowitym koncercie. Muzyczna uczta została przygotowana przez orkiestrę  „Ad Libitum” – uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu oraz zespół wokalny „Diamenty”.  Dziękujemy za ten niesamowity klimat i świąteczny nastrój. Jesteśmy dumni, że mogliśmy mieć w nim udział. „Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów”, niech więc te święta będą ich spełnieniem. Z radosną kolędą i już w świątecznym nastroju zaczęliśmy tydzień przedświąteczny.

Read More

NASZA UCZENNICA STYPENDYSTKĄ PREZESA RADY MINISTRÓW

W dniu 29 listopada 2023 r., w Kuratorium Oświaty w Elblągu, uczennica naszej szkoły Maria Rutkowska, otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów z rąk wicekuratora oświaty, pana Wojciecha Cybulskiego.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymuje uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy-wyniki co najmniej dobre. Takie stypendium przyznaje Prezes Rady Ministrów na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. W roku szkolnym 2023/24, w województwie warmińsko-mazurskim, stypendystami zostało 153 uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w szkołach, do których uczęszczali.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Read More

Zebrania z Rodzicami

 

Szanowni Rodzice,
Zapraszamy na spotkania Rodziców z Wychowawcami,
Dyrektorem, Kierownikiem Zespołu Artystycznego.
Klasy: 1 i 2 A – 13 września, godz. 17.00.
Klasy: 2 B, 3, 4 ,5 – 14 września, godz. 17.00.
Zapraszamy! Liczymy Na Państwa obecność.

Dyrektor Szkoły

Krystyna Brinkiewicz

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym zaprasza do składania ofert – zapytanie ofertowe
nr 1/ZP/2023 w ramach Programu Rządowego „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego – zakup wyposażenia do pracowni artystycznych Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym”. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 31 lipca 2023 roku do godziny 12:00 (wiążąca jest data wpływu oferty do sekretariatu szkoły lub na skrzynkę poczty elektronicznej). Szczegółowe informacje dot. zapytań ofertowych dostępne są w załącznikach.

Read More

I Ogólnopolski konkurs plastyczny z rysunku, malarstwa i rzeźby.

18 marca odbył się finał  II etapu Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Centrum Edukacji Artystycznej dla uczniów liceów sztuk plastycznych. II etap odbył się w 4 miastach w Polsce, gdzie spotykali się uczniowie ze szkół z całego kraju. Szczecin, Kraków ,Katowice i Olsztyn gdzie uczestniczyła nasza reprezentacja razem z innymi 11 szkołami z naszego makroregionu.

Read More