Nowe wyposażenie pracowni artystycznych.

Zakończyliśmy w naszej szkole realizację projektu pn.: Zakup wyposażenia do pracowni artystycznych Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym. Zadnie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

14 grudnia 2023 r. uroczyście zebraliśmy się całą społeczności szkolną wraz z przybyłymi gośćmi aby podsumować projekt. Na uroczystość przybyli: pani Urszula Januszewska z Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, pan wicestarosta elbląski Ryszard Zając oraz pani Renata Perlińska- naczelnik wydziału promocji, edukacji kultury i sportu.

Podczas spotkania pani Urszula Januszewska przytoczyła młodzieży cytat z biografii wybitnego współczesnego artysty polskiego: Władysława Hasiora z przesłaniem, iż każdy z nich może być „Hasiorem”. Pan Wicestarosta docenił wysiłki i starania szkoły w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na rozwój szkoły. Podkreślił jak ważne jest dla organu prowadzącego zapewnienie komfortowych w szkołach prowadzonych przez Powiat Elbląski.  Życzył nauczycielom i uczniom kolejnych sukcesów artystycznych.

Pani Dyrektor, Krystyna Binkiewicz,  podziękowała organowi prowadzącemu za zrozumienie potrzeb szkoły i wsparcie, na ręce wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej za akceptację starań i otrzymaną pomoc. Wręczyła także uczniom nagrody, wyróżnienia i dyplomy uzyskanie w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach plastycznych.

Po spotkaniu przedstawiciele Samorządu Szkolnego zabrali gości na spacer po pracowniach szkolnych.

W ramach projektu szkoła zakupiła wyposażenie do trzech pracowni artystycznych: technik druku artystycznego, fotografii i filmu oraz pracowni graficznej. Nowe stacje komputerowe z oprogramowaniem graficznym oraz tablety graficzne służą już od września uczniom na przedmiotach: podstawy projektowania, projektowanie multimedialne oraz publikacjach multimedialnych. Wyposażenie, drugiej już w naszej szkole, pracowni technik druku artystycznego pozwala na realizację zadań w technikach trawionych. W pracowni fotografii i filmu oraz realizacji intermedialnych wzmocniliśmy rolę filmu w naszej szkole doposażając pracownię w sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy.

To już piąty projekt w naszej szkole zrealizowany przy wsparciu finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Infrastruktury Szkolnictwa Artystycznego.

Cieszymy się, iż pozyskujac systematycznie dofinansowanie na kolejne zadania, urzeczywistniamy następne etapy rozwoju szkoły. Pracownie zyskują nowe wyposażenie pozwalajace na realizację ksztalcenia artystycznego na najwyższym poziomie. To ponowny krok w realizacji kompleksowego rozwoju szkoły z uwzględnieniem współczesnych uwarunkowań i potrzeb młodziezy, z zadbaniem o balans w rozwoju umiejstenosci manualnych i cyfrowych. Realizacja zadania zwieksza potencjal edukacyjno artystyczny szkoły i umożliwia uczestnictwo w wydarzeniach ważnych dla szkolnictwa artystycznego oraz regionu. Przed nami nowe zadania, nowe możliwości!

Zakup wyposażenia do pracowni artystycznych Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.