Coraz bliżej do zakończenia inwestycji

Rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się za 3 tygodnie. W murach szkoły Liceum Sztuk Plastycznych powitamy młodzież dwóch klas pierwszych. Wszyscy uczniowie i nauczyciele niecierpliwie wyczekują zakończenia prac rozbudowy, albowiem zakończenie inwestycji bardzo poprawi warunki nauki i pracy w szkole.

Trwają prace wykończeniowe i zagospodarowania terenu inwestycji. Niebawem zostanie ukończone szklenie witryn na holach i ciągach komunikacyjnych, montaż ściany mobilnej dającej możliwość podziału sali wielofunkcyjnej na dwie mniejsze – w zależności od potrzeb. Postępują prace kładzenia glazury w sanitariatach i wykładzin posadzkowych w salach dydaktycznych. Dobiega końca montaż instalacji C.O. i C.W.U. oraz przepompowni ścieków i wyposażania studni wodomierzowej z osprzętem.  Rozpoczęto już prace porządkowania terenu i wykańczania ciągów komunikacyjnych i dróg dojazdowych.

 Zadanie: Rozbudowa budynku pracowni artystycznych Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym – II etap  dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącego z Funduszu Promocji Kultury