Zapraszamy do Liceum Sztuk Plastycznych!


Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział,
nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał,
nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.
Janusz Korczak

Do efektywnego, aktywnego, pełnosprawnego funkcjonowania i rozwoju człowieka w dzisiejszym świecie nie tylko potrzebna jest wiedza, ale w głównej mierze rozumienie otaczającego nas świata i siebie samego w nim – dlatego nauczyciele Liceum Sztuk Plastycznych stawiają na edukację holistyczną i interdyscyplinarną.

            Rozwijamy uczniowską pasję do procesów uczenia się, rozwijamy talenty, uzdolnienia, zdolności twórcze, po to, by młody człowiek mógł wyrazić siebie. Kładziemy nacisk na samodzielne, krytyczne myślenie w procesie edukacji, ponieważ uczeń myślący krytycznie jest dociekliwy, analizuje rzeczywistość, stawia pytania, poszukuje nowatorskich rozwiązań oraz określa i wyraża własne potrzeby. Uczymy myślenia innowacyjnego, kreatywnego, nieschematycznego, potrafiącego łączyć ze sobą  dziedziny wiedzy i różne doświadczenia.

            W procesie tutoringu rozwojowego zakładamy indywidualne podejście do ucznia z uwzględnieniem jego potrzeb, idei, ambicji, predyspozycji. Dbamy o jego integralny rozwój, odkrywając, krok po kroku, jego potencjał. Nauczyciele budują relację z podopiecznym, współpracują, wspierają go, pomagają uczniowi pracować nad rozwojem jego mocnych stron.

            Chcemy, by każdy uczeń w szkole i poza nią funkcjonował autentycznie, operatywnie, samodzielnie i świadomie. Pomagamy zrozumieć uczniowi, w czym jest dobry i co mu jest potrzebne. Wspieramy młodego człowieka gotowego do podjęcia wyzwań, które stoją przed nim w szkole i w dorosłym życiu.  A wszystko odbywa się w atmosferze małej szkoły, gdzie każde dziecko jest znane i lubiane.

Zapraszamy do Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym