Informacja o wdrożeniu kształcenia na odległość

Drodzy Uczniowie i Rodzice, 

na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w załączeniu przedstawiam informacje dotyczące wdrożenia kształcenia na odległość w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym.

Informacja_ zasady_pracy zdalnej

Dyrektor szkoły Krystyna Brinkiewicz