Komunikat CEA w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych w szkołach artystycznych

Uczniowie klasy IV,
w związku z podjęciem działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 na terenie kraju, ustalenia podjęte do tej pory w zakresie terminów przeprowadzenia egzaminów dyplomowych ulegną zweryfikowaniu. O nowych ustaleniach informować będę niezwłocznie uczniów i rodziców za pomocą dziennika elektronicznego Librus.

W załączeniu komunikat CEA.

KOMUNIKAT CEA w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych w szkołach artystycznych