Dyżury psychologa i pedagoga szkolnego

Poniżej zamieszczamy godziny dyżurów psychologa i pedagoga szkolnego. Jednocześnie informujemy o dyżurach kadry pedagogicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pasłęku.

Dyżury psychologa szkolnego na czas pracy zdalnej
poniedziałek – godzina 17-18
czwartek – 17-18
Kontakt poprzez dziennik elektroniczny Librus lub Teams

Dyżury pedagoga  szkolengo na czas pracy zdalnej
wtorek 8.00-12.00
środa 13.00-16.00
piątek 13.00-16.00
Kontakt poprzez dziennik elektroniczny Librus lub Teams

Praca pomocowo-konsultacyjna kadry pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku (pod numerem 55 248-24-32) odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 12. Dyżury pełnić będą:

– poniedziałek – psycholog i pedagog,

– wtorek – pedagog, surdopedagog, logopeda,

– środa – pedagog, logopeda,

– czwartek – pedagog  tyflopedagog, terapeuta pedagogiczny,

– piątek – psycholog, doradca zawodowy.