Informacja dotycząca egzaminu wstępnego dla kandydatów do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021

Informacja dotycząca egzaminu wstępnego dla kandydatów do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021

Bardzo proszę o zapoznanie się z „Procedurą bezpieczeństwa na terenie Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym w okresie pandemii COVID-19 związanej z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu wstępnego dla kandydatów„(Plik do pobrania)

 Egzamin odbędzie się 22 czerwca (poniedziałek) wg. poniższego harmonogramu:

9.00- 9.15- wprowadzenie

9.15- 10.45- Rysunek

10.45-11.00 – przerwa l

11.00- 12.30 – malarstwo

12.30- 12.50- przerwa ll

12.50- 14.20- kompozycja przestrzenna

 Proszę zwrócić szczególną uwagę na:

-każdy z kandydatów przypisany jest do jednej z grup A,B,C,D. Egzamin każdej grupy odbędzie się w osobnej sali (wszystkie trzy części), tak aby ograniczyć przemieszczanie się;

– na egzamin należy zgłosić się przynajmniej15 minut wcześniej;

– rodzic/ opiekun prawny nie może wejść ze zdającym do budynku szkoły;

– przed egzaminem będzie punkt dostarczania dokumentów i możliwość ich uzupełnienia;

– na terenie szkoły obowiązuje zakrywanie ust i nosa, przy wejściu do budynków należy bezwzględnie zdezynfekować ręce. Maseczkę można zdjąć po zajęciu stanowiska pracy.

– należy mieć ze sobą własne przybory i materiały plastyczne z wyjątkiem kompozycji rzeźbiarskiej; Obowiązuje zakaz pożyczania i wymieniania się nimi miedzy sobą;

– na egzamin weź strój swobodny, ale schludny, wygodne obuwie, fartuch ochronny itp.;

– weź również wodę do picia i drugie śniadanie, egzamin potrwa do godz.14.20;

 Terminarz postępowania rekrutacyjnego:

25 czerwca – ogłoszenie wyników egzaminu oraz listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych uczniów do przyjęcia do LSP w Gronowie Górnym na stronie internetowej szkoły: liceumplastyczne.elblag.com.pl

02 lipca – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły. Potwierdzenie należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły, uzupełniając wszystkie niezbędne dokumenty w tym świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

07 lipca – potwierdzenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do LSP w Gronowie Górnym na stronie internetowej szkoły: liceumplastyczne.elblag.com.pl