Tytuł Szkoły w Chmurze

Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym otrzymało tytuł Szkoły w Chmurze Microsoft, który przyznawany jest placówkom, wykorzystującym w sposób innowacyjny technologie Microsoft dla edukacji.

 

 

Sytuacja wprowadzenia czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół spowodowała przyspieszenie procesu korzystania z rozwiązań chmurowych. Już od pierwszego dnia nauki zdalnej skorzystaliśmy z wielu rozwiązań, które umożliwia MSO 365.  Wykorzystywaliśmy w szczególności aplikację Teams, ale nie bez znaczenia było również wykorzystanie innych, które powodowały, że proces edukacyjny w naszej szkole mógł być  zarówno bezpieczny jak i efektywny oraz atrakcyjny. Z każdym  kolejnym dniem byliśmy coraz bardziej sprawni w wykorzystywaniu wielu możliwości, w zależności od specyfiki przedmiotu i zaawansowania umiejętności technologicznych nauczycieli. Pracowaliśmy także na aplikacjach SharePoint, Forms, One Note,  Flipgrid. umożliwiających nam efektywniejszy i skuteczniejszy sposób komunikowania, nauczania i uczenia się, doskonalenia umiejętności współpracy na płaszczyznach uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel i nauczyciel-nauczyciel a także nauczyciel – rodzic. Każdy nauczyciel i uczeń ma możliwość korzystania z wirtualnego dysku OneDrive w którym może gromadzić materiały do swoich zajęć, swoje prace, co nie jest bez znaczenia przy specyfice naszej szkoły.

Na czas nauki zdalnej przenieśliśmy się do jednego, bezpiecznego „ wirtualnego  miejsca” co znacznie usprawniło proces edukacyjny. Obecność w szkolnej chmurze uczniów i nauczycieli uatrakcyjniło pracę na lekcji i poza nią.  Uczniowie mają dostęp do swoich wirtualnych notesów zajęć w dowolnym momencie, mogą korzystać z zasobów tam nagromadzonych i podejmować wspólnie w jednym czasie działania, w bezpiecznej przestrzeni.

Sprawne funkcjonowanie szkoły w chmurze  to zasługa determinacji i ogromnego zaangażowania nauczycieli naszej szkoły w zakresie zarówno samodoskonalenia jak i dzielenia się zdobytą wiedzą przez tych, którzy w tej materii na dzień wprowadzenia nauczania zdalnego byli już wdrożeni.

Trudna sytuacja w marcu, paradoksalnie, pokazała nam nowe możliwości rozwoju, nowe ścieżki, które warto poznać. Przed nami jeszcze wiele rozwiązań, kolejne aplikacje MSO 365 do poznania, z których zamierzamy korzystać i stosować w przyszłości.  Chmura, oprócz powyżej wspomnianego wachlarza perspektyw, umożliwia również współdziałanie z innymi szkołami, w tym szkołami artystycznymi, z którymi współpracujemy od lat.