Terminarz

1) Dni otwarte szkoły: 21. marca 2019 i 11.maja 2019. Serdecznie zapraszamy !

2) Składanie dokumentów:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Liceum Plastycznego od 1 marca do 31 maja  składają:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (załącznik poniżej)
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy III gimnazjum lub VIII szkoły podstawowej oraz wykaz ocen za I semestr roku szkolnego 2018/19 wraz z oceną z zachowania lub kopie: świadectwo ukończenia gimnazjum i wyniki egzaminu gimnazjalnego
 • dwa zdjęcia legitymacyjne,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie.

3) Egzamin wstępny dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy I w roku szkolnym 2019/2020 przeprowadzony będzie w dwóch dniach 3 i 4 czerwca 2019 roku, podczas których realizowane będą poszczególne zadania egzaminacyjne  z:

 • rysunku,
 • malarstwa,
 • rzeźby,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci proszeni są o stawienie się w szkole o godzinie 9:00 na spotkanie z dyrektorem szkoły, podczas którego każdy uczeń zostanie przypisany do grupy oraz otrzyma indywidualny kod.

Uczeń powinien zabrać ze sobą ważną legitymacje szkolna lub inny dokument tożsamości.

Wymagane materiały na egzamin praktyczny:

 • kartki A3,
 • farby wodne (akryle, tempery)
 • pędzle w kilku grubościach,
 • zestaw ołówków,
 • gumka,
 • glinę- zapewnia szkoła.