Dokumenty rekrutacyjne

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 przeprowadzona zostanie dla kandydatów po szkole podstawowej do 5-letniego Liceum Sztuk Plastycznych.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym, w sekretariacie szkoły w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 maja 2021 roku składają dokumenty:
1) wniosek kandydata na druku przygotowanym przez szkołę, pobranym w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej,
2) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie plastyk (od lekarza POZ). Dotyczy w szczególności kontaktu z materiałami używanymi w realizacji programu nauczania
przedmiotów artystycznych,
3) zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły podstawowej,
4) 2 podpisane zdjęcia.
Brak złożenia wyżej wymienionych dokumentów, eliminuje kandydata z postepowania rekrutacyjnego.

Kandydatów prosimy o zapoznanie się z terminarzem i zasadami rekrutacji oraz pobranie podania z kwestionariuszem z załączników.

DOKUMENTY

Wniosek (pobierz pdf, pobierz word)

-Zasady Rekrutacji 2021 (pobierz)