Spotkanie wigilijne w Liceum Sztuk Plastycznych

Okres świąt Bożego Narodzenia to czas szczególny – zyskał rozgłos także w szkole. Zaangażowana młodzież ubierała choinkę, dekorowała hole i sale dydaktyczne, przygotowywała się do klasowych wigilii oraz wystąpień na scenie.
20 grudnia uczniowie Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym zebrali się w sali wystawienniczo-edukacyjnej, by wspólnie, w atmosferze życzliwości, podzielić się uśmiechem, radością, przebaczeniem i pojednaniem. Każda z klas przygotowała 5-10 minutowe wystąpienia dotyczące tematyki świątecznej. Jedni przedstawili historię kartki świątecznej i choinki, drudzy zaprezentowali wizerunek Mikołaja, który zmieniał się na przestrzeni lat, inni podzielili się ze społecznością szkolną wiedzą dotyczącą tradycji bożonarodzeniowych na Śląsku. Zwieńczeniem tych prezentacji stały się życzenia, które skierowała do wszystkich uczniów I klasa LSP. Oto ich fragment:

Żeby następny rok był jak najlepszy, aby wasze marzenia się spełniały, byście byli radośni każdego dnia, który nadejdzie. Niech wasze troski i zmartwienia choć na moment odejdą w niepamięć, ustępując miejsca wszystkim pozytywnym uczuciom. Wszystkim koleżankom i kolegom życzymy jak najlepszych pomysłów na pracę, dobrych wyników w nauce oraz wysokich osiągnięć w konkursach plastycznych.

Ogromne emocje wzbudziła wykonana przez uczniów inscenizacja. Dotyczyła problemu zagubionego człowieka we współczesnym świecie, który w codziennym, egzystencjalnym pędzie zapomina o tym, co ważne. Młodzież w bardzo sugestywny i plastyczny sposób przemówiła do publiczności, wywołując w niej refleksję. Uzmysłowiła widowni jak ważna jest w życiu akceptacja siebie i innych, życzliwość, miłość, pomoc, tolerancja, wiara w Boga, siebie i innych. Aktorzy byli z siebie bardzo dumni, słysząc wiele pochwał pod swoim adresem.

Ostatni dzień nauki w bieżącym roku kalendarzowym podkreślony był również upominkami i życzeniami od dyrektor szkoły Krystyny Brinkiewicz i wicedyrektor Barbary Koniecko, skierowanymi do uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji. Spotkanie stało się okazją do tego, by wyróżnić słowem podziękowania i upominkiem tych uczniów, którzy wzięli udział w konkursie na kartkę bożonarodzeniową i życzenia. Antoninie Wójkowskiej, Justynie Kanownik i Adriannie Iwanowskiej, Kindze Zmorowskiej oraz Weronice Grzeszczak serdecznie gratulujemy zwycięstwa.

Na zakończenie uroczystości uczniowie wraz z wychowawcami klas udali się do sal, by usiąść przy zastawionym smakołykami stole i złożyć jeden drugiemu bożonarodzeniowe życzenia.