Informacje ogólne

Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym – dobry wybór po gimnazjum lub szkole podstawowej

Jeżeli zastanawiasz się nad wyborem dalszej drogi kształcenia, zapraszamy do Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym.

Liceum Plastyczne to szkoła, która bardzo dobrze przygotowuje w zakresie kształcenia ogólnego. Uczniowie realizują podstawę programową obowiązującą  w liceach ogólnokształcących. Od 10 lat istnienia placówki osiągają wysokie wyniki na egzaminie maturalnym, którego zdawalność jest na jednym z najwyższych poziomów. Uczniowie mają do wyboru przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, matematyka, język angielski, historia sztuki, ale także informatyka. Kontynuują naukę na kierunkach humanistycznych: filologia polska, filologia angielska, historia sztuki, języki wschodnie. Z powodzeniem dostają się na kierunki ścisłe, takie jak architektura, budownictwo, geodezja.

Obok kształcenia ogólnego uczniowie realizują kształcenie zawodowe. Oprócz tradycyjnych przedmiotów artystycznych, będących podstawą do dalszego kształcenia zawodowego, uczniowie doskonalą  nowoczesne technologie i techniki obecnie bardzo przydatne w branży reklamowej i projektowej: podstawy projektowania, projektowanie multimedialne, projektowanie graficzne, techniki druku artystycznego, w tym powszechnie stosowaną technikę sitodruku.

O wysokim poziomie kształcenia zawodowego świadczą zdobywane co roku  liczne nagrody w prestiżowych konkursach oraz otrzymywane przez uczniów szkoły Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nauka w szkole trwa: 4 lata dla uczniów po gimnazjum i 5 lat dla uczniów po szkole podstawowej.

W roku 2019/2020 przeprowadza się:

1. Postępowanie rekrutacyjne do klasy I Liceum Plastycznego dla absolwentów gimnazjum – czteroletni cykl kształcenia – max. liczba osób w klasie 30;

2. Postępowanie rekrutacyjne do klasy I Liceum Sztuk Plastycznych dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej – pięcioletni cykl kształcenia – max. liczba osób w klasie 30.

W naszej szkole realizowane są następujące specjalności:

  1. Specjalność:  Fotografia i film ,w ramach której uczeń ma do wyboru jedną ze specjalizacji:
  • Realizacje intermedialne
  • Fotografia artystyczna
  1. Specjalność: Techniki graficzne, w ramach której uczeń ma do wyboru jedną ze specjalizacji:
  • Projektowanie graficzne
  • Techniki druku artystycznego

 

Specjalizacja wybierana jest w II półroczu klasy I i realizowana od II klasy.

Co po Liceum Plastycznym?

Zwieńczeniem nauki w Liceum Plastycznym jest egzamin dyplomowy i otrzymanie tytułu PLASTYKA. Egzamin dyplomowy to popis umiejętności zawodowych ucznia i jego warsztatu. W roku 2017 zawód plastyka został wpisany do Polskiej Ramy Kwalifikacji i otrzymał poziom V. Oznacza to, że oprócz charakterystycznych dla kształcenia zawodowego treści wkracza również na pole zagadnień typowych dla kształcenia wyższego. Po zakończeniu nauki w szkole absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy zawodowej oraz do kształcenia na poziomie akademickim.

Nasi absolwenci wybierają różnorodne kierunki kształcenia artystycznego: multimedia, wzornictwo przemysłowe, grafika, malarstwo, rzeźba, scenografia, edukacja artystyczna, historia sztuki na uczelniach w całej Polsce. Prowadzą z powodzeniem również własną działalność gospodarczą.