Odkrywamy nowe! Uczennice Liceum Sztuk Plastycznych w artystycznej szkole w Levicach

Uczennice Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym, po opieką psychologa szkolnego – Anny Miazgi oraz nauczyciela języka polskiego – Małgorzaty Wolskiej, wzięły udział w projekcie „Discovering New” – „Odkrywamy Nowe”, finansowanego w ramach akcji kluczowej A1 – edukacja szkolna. Projekt, współfinansowany przez program Unii Europejskiej „Erasmus+”, zakładał zwiększenie umiejętności artystycznych i językowych uczniów biorących udział w warsztatach zagranicznych.

Słowacja okazała się pierwszym z państw biorących udział w projekcie Discovering New. W dniach 6 -10 czerwca uczennice LSP spotkały się naszymi słowackimi przyjaciółmi w miejscowości Levice, w szkole plastycznej Škola umeleckého priemyslu Ladislava Bielika.

Szkoła plastyczna w Levicach podzielona jest na dwa budynki, pierwszy jest starszy i przeznaczony do nauki przedmiotów ogólnych, niemniej jednak znajduje się tam także pracownia rzeźby w drewnie, szkle i metalu. W drugim, nowym budynku uczniowie uczą się wyłącznie przedmiotów artystycznych. Życzliwi gospodarze Słowacy zorganizowali nam dni pełne wrażeń i kreatywnych warsztatów.

Niemal przez cały tydzień uczennice poznawały nowe techniki artystyczne, których nie uwzględnia program nauczania w naszej szkole. Ogromne wrażenie wywarły na nich zajęcia z fotogramu oraz transferu fotografii na drewno, a także filcowanie na sucho i na mokro oraz tkactwo. Wyjątkowo atrakcyjne dla polskich uczennic okazały się warsztaty, podczas których, wraz z uczniami ze związku artyzmu promocyjnego i wzornictwa przemysłowego, stworzyły piękną biżuterię.

W środę z kolei udaliśmy się na wycieczkę. Mieliśmy okazję zobaczyć Danubiana Meulensteen Art Museum – naddunajskie muzeum, w którym można podziwiać wystawy sztuki nowoczesnej i ogrody rzeźb. Odwiedziliśmy także Bratislava City Gallery – galerię sztuki w Bratysławie, na Starym Mieście. Obecnie znajduje się tam 35 000 eksponatów, które dokumentują rozwój sztuk pięknych na Słowacji od okresu gotyku do współczesności. Zanim wróciliśmy do miasta Levice, podziwialiśmy zabudowę Starego Miasta w Bratysławie.

Ponadto uczennice wzięły udział w 15. Międzynarodowym festiwalu fotografii zorganizowanym w XIX – wiecznej synagodze, zwiedziły Tekovskie Muzeum, czyli regionalne muzeum, dokumentujące historię i kulturę ludową w regionie. Dzięki ekscytującym i ciekawym opowieściom przewodnika poznały historię i zabytki miasta Levice. Spróbowały także lokalnej kuchni.

Wyjazd rozbudził w uczennicach chęć do zdobywania nowych doświadczeń, kompetencji społecznych, podnoszenia poziomu komunikacji w języku angielskim i nawiązywania kontaktów. To doświadczenie wyzwoliło w nich ciekawość świata, gotowość do podejmowania wyzwań, zdolność do planowania własnego rozwoju oraz zainteresowanie potencjalnymi mobilnościami w przyszłości.

Udział w lekcjach i warsztatach bez wątpienia podniósł ich kwalifikacje zawodowe. Zdobyły dodatkowe umiejętności, które będą mogły wykorzystać do tworzenia swoich dzieł, łącząc techniki i stosując mieszane media. Wierzymy, że to wpłynie pozytywnie na ich przyszłą karierę zawodową.

Działania zostały zaplanowane w taki sposób, aby uczniowie biorący udział w ćwiczeniach dzielili się zdobytą wiedzą z całą społecznością szkolną, organizując warsztaty. Zagwarantuje to, że nowa wiedza nie będzie jedynie domeną bezpośrednich uczestników projektu, ale ma szansę na stałe przeniknąć do wizji naszej organizacji na wszystkich polach jej działania.