DRZWI OTWARTE I PRZYGOTOWANIA DO EGZAMINU WSTĘPNEGO do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/25

Proponujemy Uczennicom i Uczniom ostatnich klas szkoły podstawowej możliwość nauki i pracy u Nas – w szkolnych pracowniach.
Kształcenie artystyczne zaprojektowane przez artystów – doświadczoną kadrę pedagogiczną realizowane jest w oparciu o podstawę programową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Kształcenie to daje rzetelne podstawy do rozwoju wrażliwości plastycznej, wiedzy i umiejętności. Jest dobrym startem na rynku pracy, ale też na studia.
Już dziś można się sprawdzić przystępując do naszego kursu i konsultacji. Miejscem spotkań jest nasza szkoła, z profesjonalnym zapleczem warsztatowym. Uczmy się od najlepszych! W wielości wyborów, zajęć, aktywności warto przyglądać się im z bliska, poznawać, doświadczyć.
Szkoła artystyczna, z doświadczeniem lat pracy na wielu poziomach edukacji, w szkolnych pracowniach, pracy projektowej, plenerowej, konkursowej będąca wizytówką Regionu Północno – Wschodniego to dobry wybór dla każdego, kto z pasją sięga po warsztat plastyczny. Dla każdego, komu się chce.
Zapraszamy Uczennice i Uczniów, Rodziców do nas.

 

DRZWI OTWARTE – 18 STYCZNIA 2024, GODZ. 10:00 – 18:00

Zapraszamy serdecznie na Drzwi Otwarte naszego Liceum Sztuk Plastycznych! To wyjątkowa okazja, aby poznać naszą szkołę od środka, zobaczyć prace naszych utalentowanych uczniów oraz dowiedzieć się więcej o naszym unikalnym programie nauczania.

Zaprezentujemy Wam nasze pracownie, galerie oraz miejsca, w których rozwija się kreatywność.

Zobaczycie, jakie niesamowite dzieła powstają podczas zajęć artystycznych.

Prosimy Was o wypełnienie krótkiego formularza zgłoszeniowego https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3NNod3EqIQRvNjh4fsjj374aPiwZwhQjg_1n6bDdM7SsvQw/viewform?usp=sf_link

 

KURS PRZYGOTOWAWCZY 2023/2024 – NAJBLIŻSZE SPOTKANIE 13 STYCZNIA, SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA – ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ!

  • co to znaczy?

kurs przygotowawczy do nauki w liceum sztuk plastycznych to systematyczna praca warsztatowa pod kierunkiem nauczyciela specjalisty w danej dziedzinie artystycznej.

  • na czym polega?

polega on na realizacji zadań zbliżonych do egzaminacyjnych, stacjonarnie w pracowniach szkolnych, systematycznie zgodnie z harmonogramem 

  • czego się można uczyć?

realizowane zagadnienia dotyczą rysunku, malarstwa, rzeźby oraz wiedzy z historii sztuki.

Kandydaci do szkoły mają możliwość pracy w szkolnych pracowniach, w warunkach i przestrzeniach egzaminacyjnych.

  • dlaczego to jest ważne?

daje to możliwość przyzwyczajenia się do miejsca, oswojenia strachu, dobrego warsztatowego przygotowania do egzaminu.

  • bonus – korzyści

praca z nauczycielem – praktykiem w naszej szkoły to merytoryczne przygotowanie do nauki w średniej szkole artystycznej, umożliwiające równomierny rozwój edukacyjny od samego początku nauki w klasie I z głównych przedmiotów zawodowych.

  • terminy i czas pracy, opłaty

 cykl spotkań wg harmonogramu, soboty w godz. 9.00- 12.15, zajęcia płatne
 

KONSULTACJE w roku szkolnym 2023/2024

Konsultacje to spotkanie i rozmowa z nauczycielem dotycząca przedstawionego zestawu prac plastycznych wykonanych przez kandydata do szkoły.

Kandydat może samodzielnie pracować w domu i otrzymuje od szkoły możliwość tzw. korekty.

Korekta to wskazówki, które pomagają w rozwijaniu warsztatu, umiejętności obserwacji, sposobu pracy, wiedzy i postaw.

  • co trzeba zrobić?

zebrać do teczki swoje prace rysunkowe, malarskie, przestrzenne i przywieźć je do szkoły w określonym terminie.

  • po co?

aby świadomie doskonalić swój warsztat pracy, uczyć się i rozwijać w dobrym, plastycznym kierunku

  • jak często spotykać się na konsultacjach?

kiedy powstają prace i potrzebujemy wskazówek jak pracować efektywnie

  • kiedy?

Styczeń

czwartki w godzinach 15-16: Tomasz Misiuk

czwartki: w godzinach 16-17: Alicja Kwiatkowska

Konsultacje są bezpłatne.