XV Makroregionalny Przegląd Wyróżnionych Prac Dyplomowych Lublin 2021. Makroregion Północno-Wschodni

Już po raz XV  Zespół Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie, organizuje Biennale Wyróżnionych Prac Dyplomowych Szkół Plastycznych makroregionu północno-wschodniego. W naszym Makroregionie są szkoły z m.in. Warszawy, Lublina , Olsztyna, Supraśla, Zamościa, Radomia.

To niezwykle ważne dla szkół artystycznych wydarzenie , odbywa się co dwa lata. Prezentowane na mim wyróżnione prace dyplomowe to swego rodzaju podsumowanie i konfrontacja. Pozwalająca pokazanie szerszemu gronu możliwości absolwenta, ale także zachęca do rozmowy nie tylko między szkołami,  o trendach czy satysfakcji i efektywności pracy z uczniami, szczególnie w ostatni trudnym okresie nauczania zdalnego.

Praca Dyplomowa to rozliczenie i podsumowanie wieloletniej pracy każdego ucznia. W Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym prezentowane są corocznie na wystawie szkolnej. Na  specjalnie przygotowanych  przestrzeniach ZSP w Lublinie zaprezentowaliśmy wybrane i  najbardziej wyróżniające się prace dyplomowe absolwentów roku 2020 i 2021. Dyplomy powstały w ramach  trzech specjalizacji pod kierownictwem trzech nauczycieli prowadzących. Realizacje Intermedialne – Katarzyna Furman, Projektowanie graficzne – Roma Jaruszewska, Techniki druku artystycznego – Janusz Kozak.

Marta Ankiewicz
Artbook „Myśl”, 2020
Projektowanie graficzne
Nauczyciel prowadzący: Roma Jaruszewska
Antonina Wójkowska
Linoryt „Skrawki”, 2021
Techniki druku artystycznego
Nauczyciel prowadzący: Janusz Kozak
Dominika Sambor
„Implozja”, 2021
Realizacje intermedialne
Nauczyciel prowadzący: Katarzyna Furman
Marta Goryszewska
Opracowanie graficzne zestawu plakatów do Teatru
Muzycznego w Gdyni, 2020
Projektowanie graficzne
Nauczyciel prowadzący: Roma Jaruszewska
Adrianna Iwanowska
Serigrafia „Zgryz”, 2021
Techniki druku artystycznego
Nauczyciel prowadzący: Janusz Kozak
Elżbieta Krajewska
Serigrafia „Terarium”, 2020
Techniki druku artystycznego
Nauczyciel prowadzący: Janusz Kozak
Matylda Huryn
Kanon ciała, 2021
Realizacje intermedialne
Nauczyciel prowadzący: Katarzyna Furman
Magdalena Kawałkowska
Identyfikacja graficzna  firmy cukierniczej Russell,2020
Projektowanie graficzne
Nauczyciel prowadzący: Roma Jaruszewska
Ewelina Kozłowska
“Rustick Beauty” -MODA “Magazyn modowy”
Realizacje intermedialne
Nauczyciel prowadzący: Katarzyna Furman

Link do katalogu z wystawy Katalog