Pomyślne wyniki IV edycji „Weny”!

Zakończyły się obrady Kapituły Konkursowej IV edycji ogólnopolskiego Konkursu Programu Grantowego ,,Wena” Fundacji Rodziny Staraków pt. „Sztuka naprawiania świata” dla plastycznych szkół artystycznych. Zadaniem konkursowym było przygotowanie oryginalnego, autorskiego projektu edukacyjno-artystycznego, przy pomocy szeroko rozumianych środków artystycznego wyrazu, oddającego temat Konkursu.

Jury w składzie: Anna Woźniak-Starak – Przewodnicząca Kapituły, prof. dr hab. UAM Piotr Korduba – Dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. ASP Tomasz Milanowski – Dziekan Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Sebastian Cichocki – Kurator Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Helena Czernecka – Historyczka sztuki, Michał Borowik – Kolekcjoner sztuki – Borowik Collection, działając w oparciu o kryteria merytoryczne: wartość edukacyjną i artystyczną projektu, plan działań w projekcie, adekwatność budżetu, społeczne oddziaływanie projektu, przyznało granty. Kapituła zgodnie i jednogłośne zdecydowała o wyborze najlepszych dziesięciu projektów. Wśród tych dziesięciu nagrodzonych, Kapituła doceniła dwa projekty złożone przez nauczycieli Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym:  „Kinestezje”  i „Po co nam ten cały film?” Jury podkreśliło jakość, dojrzałość i profesjonalizm zgłoszonych konceptów, w oryginalny i kompleksowy sposób oddających temat przewodni Konkursu.

Projekty realizowane będą w roku szkolnym 2022/23, obejmować będą działania wykraczające poza podstawę programową. Każdy z projektów dofinansowany zostanie kwotą 16 tys. zł. Bardzo się cieszymy i już nie możemy się doczekać niezwykle ciekawych działań i wydarzeń.

https://starakfoundation.org/pl/spectraedu/news/mamy_wyniki_iv_edycji_weny_?fbclid=IwAR3qvpSKJAWilOTbrZCXU20_T8HyACgJfpz7E7mDg9jsmCw9aVk2LkmIRvc