Komunikat CEA w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych w szkołach artystycznych

Uczniowie klasy IV,

w związku z podjęciem działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 na terenie kraju, ustalenia podjęte do tej pory w zakresie terminów przeprowadzenia egzaminów dyplomowych ulegną zweryfikowaniu. O nowych ustaleniach informować bedę niezwłocznie uczniów i rodziców za pomocą dziennika elektronicznego Librus.

Read More

Informacja o wdrożeniu kształcenia na odległość

Drodzy Uczniowie i Rodzice, 

 

na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w załączeniu przedstawiam informacje dotyczące wdrożenia kształcenia na odległość w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym.

Informacja_ zasady_pracy zdalnej

Dyrektor szkoły Krystyna Brinkiewicz

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 W związku z podjęciem działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 na ternie kraju, Centrum Edukacji Artystycznej informuje, że zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w szkołach i placówkach artystycznych zostają w dniach od 12 do 25 marca 2020 r. zawieszone..

Prosimy o śledzenie wiadomości na stronie internetowej szkoły oraz informacji od Nauczycieli i Dyrektora Szkoły przekazywanych za pomocą dziennika elektronicznego.

Read More

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi podejmowania działań mających na celu minimalizowanie ryzyka zakażenia, do czasu ustania sytuacji zagrożenia epidemiologicznego odwołujemy warsztaty dla kandydatów do szkoły.

Uczniów zainteresowanych kształceniem w naszej szkole prosimy o śledzenie strony internetowej szkoły.