Autor: Krystyna Brinkiewicz

Od 1 września 2020 ograniczony dostęp na teren szkoły

Szanowni Państwo,

mając na względzie bezpieczeństwo uczniów  i nauczycieli informuję, iż od 1 września 2020 dostęp na teren szkoły będzie ograniczony. Brama wjazdowa będzie czasowo zamykana podczas trwania zajęć lekcyjnych. Wstęp na teren szkoły mają uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.

Prosimy w miarę możliwości korzystać z innych form kontaktu ze szkołą:

telefoniczny 55 – 233- 31-76 lub emaliowy lspgronowo@elblag.com.pl

W sprawach niecierpiących zwłoki prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły. Liczymy na Państwa wyrozumiałość w tym szczególnym czasie.

APLIKACJA PROTEGO SAFE – WSPÓLNY LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DO RODZICÓW

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym kierujemy specjalny list do rodziców uczniów, w którym zachęcamy do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. To narzędzie pozwalające na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, wspierające bezpieczny powrót dzieci do szkół. 

Read More

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych w szkole konsultacji

Szanowni  Rodzice, Drodzy Uczniowie,

prosimy o zapoznanie się z wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa mającą na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły w trakcie prowadzonych w szkole konsultacji, stanowiącą załącznik 1 do zarządzenia oraz procedurą postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19

Read More

Terminy egzaminów dyplomowych

Na podstawie komunikatu Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w szkołach artystycznych w roku szkolnym 2019/2020 oraz art. 44zn ust. 7 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst. jedn. Dz. U z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) informuję, iż egzamin dyplomowy odbędzie się w terminach 29 i 30.06. 2020r. oraz 01.07.2020 r. zgodnie z harmonogramem i listą uczniów przydzielonych na poszczególne dni. Zastrzega się, że wskazane terminy mogą ulec zmianie w zależności od zaleceń organów epidemiologicznych.

Program Operacyjny Cyfrowa Polska

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że Powiat Elbląski zakupił laptopy oraz mobilny Internet w ramach projektu grantowego Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Założeniem projektu jest bezpośrednie wsparcie najbardziej potrzebujących uczniów, którzy z powodu braków sprzętowych mają obecnie trudności z realizacją zajęć w formie zdalnej.

Read More

Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.