Autor: Krystyna Brinkiewicz

Komunikat CEA w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych w szkołach artystycznych

Uczniowie klasy IV,

w związku z podjęciem działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 na terenie kraju, ustalenia podjęte do tej pory w zakresie terminów przeprowadzenia egzaminów dyplomowych ulegną zweryfikowaniu. O nowych ustaleniach informować bedę niezwłocznie uczniów i rodziców za pomocą dziennika elektronicznego Librus.

Read More

Informacja o wdrożeniu kształcenia na odległość

Drodzy Uczniowie i Rodzice, 

 

na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w załączeniu przedstawiam informacje dotyczące wdrożenia kształcenia na odległość w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym.

Informacja_ zasady_pracy zdalnej

Dyrektor szkoły Krystyna Brinkiewicz

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 W związku z podjęciem działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 na ternie kraju, Centrum Edukacji Artystycznej informuje, że zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w szkołach i placówkach artystycznych zostają w dniach od 12 do 25 marca 2020 r. zawieszone..

Prosimy o śledzenie wiadomości na stronie internetowej szkoły oraz informacji od Nauczycieli i Dyrektora Szkoły przekazywanych za pomocą dziennika elektronicznego.

Read More

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi podejmowania działań mających na celu minimalizowanie ryzyka zakażenia, do czasu ustania sytuacji zagrożenia epidemiologicznego odwołujemy warsztaty dla kandydatów do szkoły.

Uczniów zainteresowanych kształceniem w naszej szkole prosimy o śledzenie strony internetowej szkoły.

Zapraszamy do Liceum Sztuk Plastycznych!


Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział,
nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał,
nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.
Janusz Korczak

Do efektywnego, aktywnego, pełnosprawnego funkcjonowania i rozwoju człowieka w dzisiejszym świecie nie tylko potrzebna jest wiedza, ale w głównej mierze rozumienie otaczającego nas świata i siebie samego w nim – dlatego nauczyciele Liceum Sztuk Plastycznych stawiają na edukację holistyczną i interdyscyplinarną.

Read More

Warsztaty dla kandydatów do szkoły

Stowarzyszenie TalentArt w Gronowie Górnym zaprasza na warsztaty przygotowujące do egzaminów wstępnych, do I klasy Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym.

Warsztaty prowadzone będą w pracowniach szkoły wg harmonogramu podanego na stronie szkoły w zakładce REKRUTACJA. Zapisy na zajęcia za pomocą formularza. Zajęcia z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej trwają 2 godz. lekcyjne (90 min.), zajęcia przygotowujące do rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu historii sztuki 1 godz. lekcyjną (45 min.).

Uwaga! Na prośbę kandydatów i rodziców zmiana godzin rozpoczęcia warsztatów!

Read More

Summer memories with Lego friends

What adjectives best describe summer holidays?  For sure it’s a period of warm sunshine, sandy beaches, steep mountains and fun with friends. It’s the time for exploring, experimenting and experiencing adventures, don’t you agree? Yet, the playful atmosphere of holidays can quickly be forgotten as soon as you go to school and start doing the boring exercises in books.  However, students of our school had a chance to reminisce that happy period  in their English lessons in a more frolicsome way – with no books but playing Lego blocks.

Read More