Autor: Krystyna Brinkiewicz

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych w szkole konsultacji

Szanowni  Rodzice, Drodzy Uczniowie,

prosimy o zapoznanie się z wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa mającą na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły w trakcie prowadzonych w szkole konsultacji, stanowiącą załącznik 1 do zarządzenia oraz procedurą postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19

Read More

Terminy egzaminów dyplomowych

Na podstawie komunikatu Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w szkołach artystycznych w roku szkolnym 2019/2020 oraz art. 44zn ust. 7 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst. jedn. Dz. U z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) informuję, iż egzamin dyplomowy odbędzie się w terminach 29 i 30.06. 2020r. oraz 01.07.2020 r. zgodnie z harmonogramem i listą uczniów przydzielonych na poszczególne dni. Zastrzega się, że wskazane terminy mogą ulec zmianie w zależności od zaleceń organów epidemiologicznych.

Program Operacyjny Cyfrowa Polska

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że Powiat Elbląski zakupił laptopy oraz mobilny Internet w ramach projektu grantowego Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Założeniem projektu jest bezpośrednie wsparcie najbardziej potrzebujących uczniów, którzy z powodu braków sprzętowych mają obecnie trudności z realizacją zajęć w formie zdalnej.

Read More

Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.

Komunikat CEA w sprawie matur i egzaminów dyplomowych

W związku z kierowanymi do Centrum pytaniami dotyczącymi egzaminu maturalnego i egzaminów dyplomowych w szkołach artystycznych, Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie informuje, że będą one możliwe do przeprowadzenia w momencie podjęcia takiej decyzji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Zdrowia, biorąc pod uwagę dalsze kształtowanie się sytuacji epidemicznej na terenie kraju.

Read More

Próbna Matura CKE

Drodzy uczniowie Klasy IV!
Macie możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i przygotowania się do egzaminów maturalnych poprzez wzięcie udziału w próbnym egzaminie maturalnym w dniach od 2 do 8 kwietnia 2020r. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej .

Read More